1,365 Toplam Yorum Sayısı
1,361 Toplam Konu Sayısı
301 Toplam Üye Sayısı
37.67 Günlük Ortalama Yorum
37.56 Günlük Ortalama Konu
8.31 Günlük Ortalama Kayıtlar
4.53 Üye Başına Ortalama Yorum
4.52 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
4.65% Yorum Yazanların Ortalama
TÜM GENEL SORUNLAR İÇİN : genel@googlefanforum.com - BAN SORUNLARI İÇİN : ban@googlefanforum.com - REKLAM VERMEK İÇİN : reklam@googlefanforum.com