1,378 Toplam Yorum Sayısı
1,373 Toplam Konu Sayısı
310 Toplam Üye Sayısı
9.11 Günlük Ortalama Yorum
9.08 Günlük Ortalama Konu
2.05 Günlük Ortalama Kayıtlar
4.45 Üye Başına Ortalama Yorum
4.43 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
6.13% Yorum Yazanların Ortalama
TÜM GENEL SORUNLAR İÇİN : genel@googlefanforum.com - BAN SORUNLARI İÇİN : ban@googlefanforum.com - REKLAM VERMEK İÇİN : reklam@googlefanforum.com