1,376 Toplam Yorum Sayısı
1,371 Toplam Konu Sayısı
304 Toplam Üye Sayısı
17.09 Günlük Ortalama Yorum
17.03 Günlük Ortalama Konu
3.78 Günlük Ortalama Kayıtlar
4.53 Üye Başına Ortalama Yorum
4.51 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
5.59% Yorum Yazanların Ortalama
TÜM GENEL SORUNLAR İÇİN : genel@googlefanforum.com - BAN SORUNLARI İÇİN : ban@googlefanforum.com - REKLAM VERMEK İÇİN : reklam@googlefanforum.com